سیستم مدیریت حمل و نقل ریلی میثاق
این نرم افزار که توسط اکثر شرکتهای حمل و نقل (ریلی) مورد بهره برداری قرار گرفته قادر است نیازهای مدیریتی و کارشناسی شرکتها را برطرف نماید به نحوی که عملیات اصلی توسط این نرم افزار مدیریت و راهبری خواهد شد همچنین بسیاری از امکانات تخصصی در قالب نرم افزارهای ویزه و بصورت ماژولار قابل تهیه و اضافه شدن است. لازم به ذکر است نرم افزارهای میثاق عموما علاوه بر انجام تخصصی فرایند های خود، قابلیت صدور سند حسابداری، ارائه خروجی اکسل و پی دی اف از گزارشات و بسیاری از امکانات تخصصی و عملیاتی دیگر را دارا میباشد.
از جمله امکانات این نرم افزار میتوان به وجود بخشهای تخصصی مدیر سیستم، اطلاعات پایه، عملیات، ابزار، گزارشات و سیستم اشاره نمود، گزارشات بسیار متعدد و متنوع این نرم افزار مانند عملکرد و کارت واگن، گزارشات تخصصی بارنامه ای، فرایند صدور صورتحساب صاحب کالا، گزارشات نمایندگی ها، گزارشات راه آهنی، گزارشات مدیریتی، گزارشات کنترلی، گزارشات بازرگانی، نمودارهای حمل و نقلی و… که هر کدام شامل زیر شاخه هایی از موضوعات اصلی میباشند رافع نیاز های کارشناسان و مدیران شرکتهای حمل و نقل ریلی می­باشند، برخی از مهمترین قابلیت­های نرم افزار جامع حمل و نقل ریلی میثاق عبارنتد از:

 • استفاده برنامه به صورت شبکه و بدون وجود محدودیت در تعداد کاربران بهره بردار از نرم افزار و قابلیت بهره برداری تخصصی واحدها بصورت مستقل و کارامد از سیستم (مدیریت، عملیات، بازرگانی، سیر و حرکت، مالی، و…)
 • وجود اطلاعات پایه از قبیل اطلاعات واگنها، کالاهای قابل حمل، مشتریان، اطلاعات کانتینرها و… با امکان انجام ویرایشهای مورد نیاز به مانند کتابچه ای جامع و در دسترس.
 • امکان دریافت اطلاعات بارنامه ای وب سایت راه آهن ج.ا.ا
 • امکان تهیه پشتیبان به صورت دستی و اتوماتیک برای حفظ و نگهداری اطلاعات
 • امکان ویرایش بارنامه ها به صورت گروهی (وتکی) که با کمک آن میتوان تغییرات اعمال شده بر روی یک بارنامه را طبق روشهای خاص و منحصر بفرد بر روی بارنامه هایی با ویژگی مورد نظر و با ثبت تاریخچه کامل اعمال کرد.
 • گزارشات ۱۵روزه ، بارگیری روزانه – تخلیه روزانه- صورتحسابهای صاحب کالا- صورت وضعیت حمل کالا- کارت واگن و بسیاری گزارشات تخصصی،منحصر بفرد و خاص
 • بخش درآمدها و هزینه های جانبی حمل و نقل و قرارداد، صورتحساب و گزارشات مربوطه
 • امکان تهیه نمودارهای مربوط به آمارهای گوناگون عملیات شرکت
 • امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به عنوان سند موقت به نرم افزار حسابداری.
 • امکان ارسال فایل گزارشات به راه آهن و دیگر شرکتها
 • دسته بندی گزارشات به صورت عملیاتی
 • دارای گزارشات دسته بندی شده بصورت واگن، بارنامه، کانتینر، صورتحساب، مغایرت، ۱۵روزه، آماری، نموداری، شرکتهای دیگر
 • گزارشات واگنهای تعمیراتی و برگشت از تعمیر، کارت واگن، متوسط بارنامه های هر واگن، گزارشات واگنهای تعمیر اساسی، آمار واگنهای استفاده شده و استفاده نشده
 • گزارشات کانتینری تفصیلی، کانتینری، بدون جزییات درآمدی، بارنامه صادره جهت هر کانتینر، گروه کالا، گروه مشتری و…
 • گزارشات بارنامه تفصیلی، سیر منقطع، بارنامه های صادره نزدیک بهم، بارنامه های باطله سیکل گردش، عملکرد روزانه، عملکرد ماهیانه
 • گزارشات گروه بندی شده بر اساس شعب و نمایندگی ها به صورت آماری و ریز
 • گزارشات صورتحساب های صادر شده- بارنامه های صورتحساب شده
 • گزارشات تکمیلی کانتینر- بارنامه های شرکتنفت –تکمیلی خودرو – تکمیلی عمومی

و بسیاری از امکانات کارآمد و عملیاتی دیگر، گوشه ای از قابلیت های این نرم افزار میباشد.

نرم افزار مدیریت دریافت اطلاعات شعب
این نرم افزار از الزامات سیستم مدیریت حمل و نقل ریلی میثاق بوده و همراه آن مورد بهره برداری قرار میگیرد. با توجه به کوچ راه آهن به وب، این شرکت محصول فوق را تولید نموده که با کمک آن میتوان دریافت اطلاعات بارنامه ای ۲۰ شعبه (بصورت شناور) را انجام و اطلاعات مورد نظر را در سیستم مدیریت حمل و نقل ریلی میثاق بصورت متمرکز و با قابلیت انجام عملیات تکمیلی مورد نیاز، ثبت نماید.

ماژول نرم افزاری تخصصی مدیریت سیر و حرکت
نرم افزار مدیریت سیر و حرکت با امکان مدیریت واگن های شرکت (کلیه واگنهایی که بارنامه های آنها توسط شعب کارفرما صادر شده اند و واگنهای ملکی کارفرما که بارنامه های آنها توسط شرکتهای همکار صادر شده اند) را داشته و نیازهای کارشناسان سیر و حرکت را جهت رصد و جلوگیری از انحرافات، توقف، رسوب و… بصورت عملیاتی و کارآمد مرتفع مینماید برخی مشخصات و امکانات سیستم عبارت است از:

 • مدیریت اطلاعات پایه شامل:

جداول مبادی- مقاصد مجاز هر شعبه
مسیر سیر هر مبدا – مقصد و زمان سیر مجاز
اطلاعات شعب و ایستگاه مجاز

 • مدیریت کاربران
 • دریافت اطلاعات مورد نیاز از ای میل دریافتی گراف و سایت راه آهن ((customers.rai.ir با توجه به نام کاربری و رمز عبوری که کارفرما در اختیار شرکت قرار میدهد
 • مقایسه اطلاعات سیر و حرکت ناوگان با بارنامه های صادره و تهیه گزارشات کنترلی جهت بهبود دقت عمل سیستم
 • استخراج اطلاعات کلیه واگنهایی گه بارنامه های آنها توسط شعب کارفرما صادر شده اند و واگنهای ملکی کارفرما که بارنامه های آنها توسط شرکتهای همکار صادر شده اند.
 • گزارشات شامل
 • گزارش واگنهای در حال سیر به مقصد شعبه و زمان رسیدن به شعبه
 • گزارش ماتریسی سیر و حرکت
 • گزارش بارگیری واگنها در شعب
 • امار بارگیری واگنها در شعب
 • گزارش تخلیه واگن ها در شعب
 • امار تخلیه واگنها در شعب
 • گزارش واگنهای در انتظار بارگیری در شعب و ایستگاه مجاز
 • آمار واگنهای در انتظار بارگیری در شعب و ایستگاه مجاز
 • گزارش واگنهای در انتظار تخلیه در شعب و ایستگاه مجاز
 • آمار واگنهای در انتظار بارگیری در شعب و ایستگاه مجاز
 • گزارش واگنهای در انتظار سیر در شعب و ایستگاه مجاز
 • آمار واگنهای در انتظار بارگیری در شعب و ایستگاه مجاز
 • آمار روزانه شعب (تخلیه، بارگیری، در انتظار بارگیری، در انتظار تخلیه، در انتظار سیر)
 • آمار روزانه ایستگاه مجاور (در انتظار بارگیری، در انتظار تخلیه، در انتظار سیر)
 • آمار ماهانه و کلی شعب (تخلیه، بارگیری، عملکرد)
 • گزارش انحراف واگنها از مسیرهای مجاز کارفرما ( با توجه به بلاکهای هر مسیر)
 • گزارش انحراف واگنها از مبادی – مقاصد مجاز کارفرما (با توجه به مبادی مقاصد)
 • گزارش واگنهای تاخیری
 • گزارش اخرین وضعیت هر واگن
 • گزارش تفصیلی اخرین وضعیت
 • گزارش واگنهای فاقد سیر
 • گزارش سیکل گردش واگن

 

ماژول نرم افزارهای تخصصی مغایرت گیری حمل و نقل ریلی
امکان دریافت اطلاعات و ادعای راه آهن و صاحب کالا و مقایسه چند جانبه آن با اطلاعات اصلاح شده بارنامه ای شرکت حمل و نقل و ارائه گزارشات متنوع و کاملا تخصصی بر مبنای الگوریتم های خاص که قابلیت تشخیص مغایرتهای فیمابین و راهکارهای رفع آن را جهت مغایرت گیری ماهانه در اختیار کاربر قرار میدهد
لازم به توضیح است این ماژول از ابزارهای کاربردی شرکت میثاق در پروژه های مغایرت گیری بوده و تا سال ۱۳۸۸ غیر قابل فروش بود لیکن وفق سیاستهای اتخاذی داخلی، این نرم افزار تخصصی از سال ۱۳۸۸ در سبد فروش محصولات شرکت قرار گرفت که ذیلا به برخی از گزارشات این ماژول اشاره میشود:

 • گزارش مغایرت گیری بین راه آهن و شرکت
 • گزارش مقایسه ای بین راه آهن و شرکت
 • گزارش مقایسه ای و مغایرت گیری بین شرکت و صاحب کالا
 • گزارش مغایرت گیری باطله
 • گزارش اماری و ریز اختلاف حق دسترسی
 • گزارشات مقایسه ای بارنامه

دارای امکانات بسیار مناسب برای مغایرت گیری بارنامه هایی که حق دسترسی با هم اختلاف دارند نوع اختلاف از جمله (تعمیری، برگشت از تعمیر، اختلاف تعرفه، مسافت، بارنامه، و…) را بصورت آماری و برای هر بارنامه نشان میدهد.

نرم افزار اعلام نرخ
این نرم افزار بر اساس اطلاعات مختلف بارنامه ای و گرفتن اطلاعات از کاربر و اطلاعات واگنها بر اساس الگوریتم های مختلف نرخ محاسبه شده را به کاربر برای شرکت در مناقصات اعلام میکند و البته دارای ثبت اطلاعات پایه، گزارشات مدیریتی و گزارشات کارشناسی نیز میباشد. البته دارای سیکل گردش اطلاعات از کارشناسی به مدیران نیز می­باشد.