شرح اهداف

تولید نرم افزارهای مورد نیاز جهت اتوماسیون حمل و نقل مولتی مودال و چندوجهی ایران IMTA
(Iran Multimodal Transportation Automation) زمینه مناسبی جهت دستیابی به هدف شرکت یعنی تبدیل شدن به بزرگترین و محبوب ترین شرکت «نرم افزار حمل و نقل» و خوشنامترین مجموعه ارائه دهنده خدمات پشتیبانی شرکتهای حمل و نقل کشور خواهد بود و دستیابی به محیطی تخصصی، فناورانه و کارآمد جهت ارائه تولیدات، آموزشها و خدمات کاملاً تخصصی برای شرکتهای حمل و نقلی و مجموعه اشخاص و کارشناسان و مدیران مربوطه جهت استفاده از جدیدترین و کارآمدترین امکانات روز دنیا بویژه متناسب با وضعیت این صنعت در ایران و خاورمیانه طی برنامه ریزی میانمدت (۵ساله) امکان تولید فاز اول کلیه نرم افزارهای مورد نیاز در این بخش به زبانهای فارسی- انگلیسی- روسی و عربی مهیا گشته و با قابلیت ایجاد Data Center کارا امکان ارائه خدمات  تخصصی و نیز ارائه آمار و اطلاعات  عملیاتی و کارآمد جهت مدیران و کارشناسان ارشد و صاحبان شرکتهای حمل و نقل و مدیران عالی رتبه خصوصی ، دولتی و جامعه علمی خواهد بود.

با یکپارچه سازی و انجام این عملیات و ایجاد محصولات نرم افزاری مورد نیاز که بالغ بر چهل نرم افزار مستقل و کاملاً مرتبط و یکپارچه با یکدیگر می باشد ، امکان ارائه خدمات منحصر بفرد به سازمان راهداری پایانه های کشور، سازمان هواپیمایی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان کشتیرانی، سازمان گمرک و راه آهن ج.ا.ا.، شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالا و دیگر سازمانهای مرتبط و ذینفعان حمل و نقل مهیا خواهد بود و ایجاد یک مرکز آموزش به موازات رشد و توسعه شرکت، شرایط را برای ارتقاء سطح علمی و عملی کارشناسان حمل و نقل و کاربران شرکتها مهیا و نهایتاً امکان تبدیل مرکز آموزشی حمل و نقل را به مرکز تخصصی آموزش حمل و نقل کشور مهیا خواهد نمود و از این طریق موجبات تقلیل فاصله مدیران عملیاتی و جامعه علمی حمل و نقل فراهم خواهد آمد و این مهم منتج به مراجعه کلیه شرکتهای حمل و نقل به این شرکت جهت بهره برداری از تولیدات و خدمات تخصصی و در نتیجه متمرکز شدن این امکانات خواهد شد که خود باعث سرشکن شدن هزینه ها بین شرکتهای مختلف حمل و نقل و صاحبان کالا و در نتیجه کاهش هزینه خدمات برای شرکتهای طرف قرارداد و استمرار و افزایش درآمد برای شرکت و ارائه خدمات ارزش افزوده ویژه خواهد شد.

توسعه خدمات

  • سلوشن انحصاری و کارآمد پرداخت کرایه های حمل و نقلی در شبکه شتاب

راهکاری هدفمند در زمینه پرداخت کرایه های حمل و نقلی در زمینه شتاب که هم اکنون در فاز اجرایی بوده و برنامه راهبردی این شرکت توسعه این سلوشن تا سطح همکاری با تمامی بانکهای شبکه شتاب می باشد.

  • ایلیکیشن جهت موبایل و دستگاه های هوشمند در زمینه مدیریت حمل و نقل ریلی و جاده ای

اپلیکیشن مدیریت ناوگان و سیر و حرکت میثاق بستری مناسب برای مدیران و کاربران شرکتهای حمل و نقلی به منظور دسترسی آسان به گزارشات و رفع نیازمندی ها ی ایشان می باشد.

 

 

چشم انداز

میخواهیم طی دوسال آینده،

اصلیترین و تخصصی ترین

ارائه دهنده خدمات نر افزاری

در حمل و نقل

(ریلی  – دریایی – هوایی و جاده ای)

داخلی و بین المللی کالا در ایران و خاورمیانه باشیم