با ایمان به اراده خالق هستی، آرمان ما پدید آوردن شرکتی است که ضمن رعایت کامل اصول و موازین اخلاقی، در بازار طراحی و توسعه نرم افزار رقابت فعال نموده و به چشم اندازها، اهداف و ماموریت های شرکت دست یابد. برای این منظور خود را مجری و پایبند به اصول منشور اخلاقی زیر می دانیم:

  • خلاقیت و نوآوری را با ارتقای فرهنگ گفتمان و کار گروهی، در بین کارکنان خود اشاعه داده و محیطی مشارکتی را برای آنان فراهم می آوریم.
  • یادگیری و رشد را با توانمندسازی کارکنان نهادینه نموده تا زمینه ساز ایجاد یک سازمان یادگیرنده باشیم.
  • فکر و اندیشه خلاق را سرلوحه کلیه فعالیت های شرکت قرار داده، با پذیرش پیشنهادها و انتقادهای سازنده و منصفانه ذینفعان نسبت به اصلاح امور اقدام می نماییم.
  • رضایتمندی ذینفعان را با ایجاد محیطی شفاف و روابطی مبتنی بر صداقت پایه گذاری نموده و با تکیه بر منافع مشترک و احترام متقابل اهتمام می ورزیم.
  • همواره موظف به ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه ای می باشیم و برای دستیابی به آخرین تحولات حوزه کسب و کار خود در سطح معیارهای پیشرفته جهانی و در راستای تحقق توسعه پایدار، تلاش خواهیم نمود.
  • کارآفرینی را از مسئولیت های اجتماعی شرکت، و سودآوری و رقابت پذیری را شرط بقای شرکت در این عرصه می پنداریم.