رتبه های حمل و نقل

اولین بار راه آهن در سال ۱۲۹۱ وارد کشور شد. از آن زمان تا سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، حکومت‌های سابق در مدت ۶۶ سال حدود ۴۶۷۶ کیلومتر راه‌آهن ساختند. سال ۱۳۵۷ با وقوع انقلاب، فعالیت‌های ساخت و ساز راه‌آهن در کشور مدتی متوقف شد. کمی بعد جنگ هم شروع شد. …