منتخب شرکت های خلاق

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تنها شرکت منتخب زیست بوم خلاق معاونت علی و فناوری نهاد ریاست جمهوری در زمینه نرم افزارهای حمل و نقل ترکیبی (ریلی- جاده ای- دربایی- هوایی)

عضویت شورای عالی انفورماتیک کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

دارای مجوز نظام صنفی رایانه ای  به شماره ۲۱۰۱۲۴۴۴ طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجوز تاسیس فنی مهندسی از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)

عضویت انجمن تخصصی

مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن