خدمات ما

ارائه خدمات با کیفیت

موضوع خدمات

موضوع خدمات میثاق در حوزه های مختلف نرم افزار، و ...

ادامه مطلب
موضوع خدمات

حیطه خدمات

حیطه خدمات و حوزه فعالیت های شرکت ....

ادامه مطلب
حیطه خدمات

بستر خدمات فناوری اطلاعات

زیرساخت و بستر خدمات فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب
بستر خدمات فناوری اطلاعات

افتخارات ما

عضویت شورای عالی انفورماتیک کشور
عضویت انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
عضویت شرکت‌های خلاق

پروژه های کامل

0

موفقیت‌های ما

0

مشتریان ثابت

0

جوایز دریافت شده

0

محصولات

نقشه شبکه ریلی ایران و ۴۰ کشور

#نقشه شبکه ریلی

ایران

#نقشه شبکه ریلی

قابلیت های نرم افزاری

#قابلیتهای نرم‌افزاری

جاده ای

#جاده‌ای

هوایی

#هوایی

لوکوموتیو

#ریلی

ریلی

#ریلی

مشتریان