عباس عباسی

عباس عباسی

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
کیومرث باقری

کیومرث باقری

برنامه نویس حمل و نقل و کارشناس پشتیبانی و تحلیل گر سیستم های حمل و نقل
روح الله بابازاده

روح الله بابازاده

برنامه نویس ارشد حمل و نقل
مصطفی فیض آبادی

مصطفی فیض آبادی

برنامه نویس ارشد حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات
احمد فیض آبادی

احمد فیض آبادی

برنامه نویس ارشد حمل و نقل
مهدی شکیبا

مهدی شکیبا

برنامه نویس GIS و RS ، مشاور GIS و کارشناس پشتیبان
صدف شیرازی

صدف شیرازی

مدیر داخلی و کارشناس امور اداری
الهه یوسف زاده

الهه یوسف زاده

برنامه نویس وب و پشتیبان نرم افزار
فاطمه لشکربلوکی

فاطمه لشکربلوکی

پشتیبان و کارشناس امور بین الملل
پرهام خلیلی

پرهام خلیلی

کارشناس مالی و بهای تمام شده، مباحث سرمایه گذاری، مدلهای کسب و کار، و کارآفرینی در حمل و نقل
سمیرا عباسی

سمیرا عباسی

مسئول امور مالی
شقایق رضایی

شقایق رضایی

کارشناس آموزش و منابع انسانی
آرش سلیمان مهر

آرش سلیمان مهر

کارشناس الکترونیک و شبکه های کامپیوتری
کاترین دانشگر

کاترین دانشگر

مدیر آمار و تحلیل اطلاعات
دکتر امیر دلاور

دکتر امیر دلاور

مشاور سیستمهای اطلاعات مکانی GIS و RS
حمیدرضا میرعلی مرتضایی

حمیدرضا میرعلی مرتضایی

کارشناس امور حمل و نقل جاده ای و ریلی
مریم یوسف زاده ایریلو

مریم یوسف زاده ایریلو

پشتیبان نرم افزار
زهره طالبی

زهره طالبی

کارشناس مالی
سمانه رمضانی

سمانه رمضانی

کارشناس تحلیل گر سیستم
بهرام عدالتی

بهرام عدالتی

کارشناس پشتیبانی
امیر استادی

امیر استادی

کارشناس پشتیبانی