عباس عباسی

عباس عباسی

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
کیومرث باقری

کیومرث باقری

برنامه نویس حمل و نقل و کارشناس پشتیبانی و تحلیل گر سیستم های حمل و نقل
روح الله بابازاده

روح الله بابازاده

برنامه نویس ارشد حمل و نقل
صدف شیرازی

صدف شیرازی

مدیر داخلی و کارشناس امور اداری
الهه یوسف زاده

الهه یوسف زاده

برنامه نویس وب و پشتیبان نرم افزار
سمیرا عباسی

سمیرا عباسی

مسئول امور مالی
شقایق رضایی

شقایق رضایی

کارشناس آموزش و منابع انسانی
کاترین دانشگر

کاترین دانشگر

مدیر آمار و تحلیل اطلاعات
حمیدرضا میرعلی مرتضایی

حمیدرضا میرعلی مرتضایی

کارشناس امور حمل و نقل جاده ای و ریلی
مریم یوسف زاده ایریلو

مریم یوسف زاده ایریلو

پشتیبان نرم افزار
زهره طالبی

زهره طالبی

کارشناس مالی
بهرام عدالتی

بهرام عدالتی

کارشناس پشتیبانی
امیر استادی

امیر استادی

کارشناس پشتیبانی