شرکت گسترش خدمات میثاق صبا (سهامی خاص) ارائه دهنده خدمات تخصصــی در صنعت حمل و نقل، لجستیک و زنجیره تامین (جاده ای، ریلی ، هوایی ، دریایی) و سولوشن بانکی تخصصی در صنعت حمل و نقل خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، زیرساخت جهت متولیان و مرتبطین صنعت حمل و نقل (جاده، ریل، هوا، دریا) همچنین لجستیک و زنجیره تامین.

شرکت گسترش خدمات میثاق صبا به شماره نظام صنفی رایانه ای ۲۱۰۱۲۴۴۴ در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۰ به شماره ۲۵۸۴۱۵ در پایتخت جمهوری اسلامی ایران ثبت گردید.