آدرس: خیابان فرصت شیرازی، نرسیده به اسکندری شمالی، پلاک ۱۶۲، واحد ۸
تلفکس: ۶۶۵۶۳۲۹۲- ۶۶۴۳۹۳۵۰
Email: info@gmsco.ir

ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت